เครื่องตะแกรงโยก รุ่น PPS เหมาะสำหรับโรงสีข้าวทั่วไปเพื่อช่วยปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต เครื่องนี้พัฒนามาจากประสบการณ์อันยาวนาน มีประสิทธิภาพในการคัดแยกสูง สะดวกในการบำรุงรักษา สามารถแยกข้าวออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้าวเปลือก, ข้าวกล้อง และข้าวเปลือกผสมข้าวกล้อง โดยข้าวเปลือกจะถูกส่งกลับไปที่เครื่องกะเทาะ ส่วนข้าวเปลือกผสมข้าวกล้องจะถูกส่งไปคัดแยกที่เครื่องตะแกรงโยกอีกครั้ง และเฉพาะข้าวกล้องจะถูกส่งไปที่เครื่องขัดขาว ทำให้การขัดขาวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

คุณลักษณะ
- ประสิทธิภาพการคัดแยกคงที่ ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งบ่อยในขณะทำงาน
- ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง กำลังผลิตสูง
- เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อวัตถุดิบในถังพักเหนือเครื่องใกล้หมด เพราะมีเซ็นเซอร์วัดระดับข้าวในถัง
- สะดวกต่อการเก็บตัวอย่าง สามารถเก็บตัวอย่างข้าวกล้องได้จากช่องเก็บข้าวที่ออกแบบพิเศษ สับเปลี่ยนทิศทางได้สะดวก ง่ายในการตรวจสอบคุณภาพการคัดแยก

Model Capacity
(Ton/Hr.)
Motor
(HP.-kW.)
Speed
(rpm.)
Weight
(Kg.)
PPS2000-T 2.0-2.5 1.0(0.75kW.) 250-300 750
PPS4000-T 3.5-4.5 3.0(2.2kW.) 250-300 1,750