เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกและตู้สีฝัด รุ่น HR เป็นการรวมเครื่องลูกยางกะเทาะข้าวเปลือกเข้ากับเครื่องตู้สีฝัด สามารถกะเทาะข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้องได้อัตราการกะเทาะสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และได้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูง ใช้ระบบลม (PNEUMATIC) ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความสม่ำเสมอของเมล็ดข้าวเปลือกใช้การป้อนข้าวแบบฟีดเดอร์ (FEEDER) ควบคุมด้วยระบบอิเลคทรอนิค (เฉพาะรุ่น TF,TT), การส่งถ่ายกำลังเป็นแบบ TIMING BELT ขับตรงกับพู่เลย์ (เฉพาะรุ่น TT)

การกะเทาะข้าวเปลือกเริ่มจาก เมื่อข้าวเปลือกเข้าภายในเครื่องจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบ กระบอกลมที่ควบคุมชัตเตอร์ปิด-เปิดข้าวจะปิดออกพร้อมกับการทำงานของชุด FEEDER และลูกยางจะเคลื่อนที่เข้าหากันอย่างช้าๆ ด้วยกระบอกลมที่รักษาความดันคงที่ เพื่อให้เกิดการกะเทาะและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เมื่อข้าวในถังหมดลูกยางจะแยกออกโดยอัตโนมัติ และรางส่งข้าวสามารถปรับเลื่อนตามความหนาของลูกยางกะเทาะได้อย่างอัตโนมัติ

ข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกแล้ว จะถูกส่งไปยังเครื่องตู้สีฝัดด้านล่างเพื่อแยกข้าวออกจากแกลบ ด้วยการป้อนข้าวลงกลางสกรูแล้วกระจายออกทางด้านข้างลงสู่ตัวเครื่องผ่านลิ้นปรับข้าว-ปรับลม ลงสู่สกรูด้านล่างเพื่อลำเลียงออกสู่ระบบต่อไป ระบบลมหมุนเวียนแบบปิด สม่ำเสมอคัแยกแกลบได้อย่างสมบูรณ์

Machine Model Capacity
(Ton/Hr.)
Motor
(HP.-kW.)
Rubber Roller
Adjustment
Weight
(Kg.)
Paddy husker HU5000-T(Normal) 3.0-4.0 10.0(7.5) Semi-auto 580
Paddy husker HU5000-TF(Feeder) 4.0-5.0 10.0(7.5) Semi-auto 580
Paddy husker HU5000-TT(Timing) 4.0-5.0 10.0(7.5) Semi-auto 580
Husk aspirator HA5000-T 3.0-4.0 5.0(3.7) - 850