เครื่องทำความสะอาด รุ่น ASCP สามารถทำความสะอาดข้าวเปลือก ตลอดจนเมล็ดธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วชนิดต่างๆโดยวิธีการร่อนผ่านชั้นตะแกรง

ลักษณะการทำงาน ข้าวเปลือกจะถูกลำเลียงลงชุดทำความสะอาดครั้งแรก สิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่จำพวก เศษไม้ เศษผ้า และเศษกระดาษ ฯลฯ จะถูกคัดแยกและไหลออกทางด้านหน้าเครื่องจักร จากนั้นชุดลมดูดจะดูดเอาเศษฝุ่นบางส่วนและข้าวเม็ดลีบ ออกทางท่อลมดูดทางด้านบนของเครื่องจักร ส่วนเม็ดข้าวเปลือกจะไหลลงสู่ตะกรงชั้นที่ 1 เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่ที่เล็ดลอดมาจากชุดทำความสะอาดครั้งแรก และเม็ดข้าวเปลือกจะไหลลงสู่ตะแกรงชั้นที่ 2 เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่อีกครั้ง และเม็ดข้าวเปลือกจะตกลงสู่ตะแกรงชั้นที่ 3 เพื่อลำเลียงออกทางด้านหลังของเครื่องจักร ส่วนสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กจะลอดตะแกรงชั้นที่ 3 ตกลงสู่ถาดรับเพื่อกำจัดออกทางด้านข้างของเครื่องจักรเช่นเดียวกัน

โครงสร้างของเครื่องจักรถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมทั้งใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย การดูแล บำรุงรักษาต่ำ ง่ายในการทำความสะอาด และถอดเปลี่ยนชั้นตะแกรง

Model ASCP500-T ASCP410-T ASCP1000-T ASCP2000-T
Capacity (Ton/Hr.) 3.0-5.0 4.0-6.0 8.0-10.0 12.0-15.0

Motor
(HP.-kW.)

Machine 1.0(0.75kW.) 2.0(1.5kW.) 3.0(2.2kW.) 5.0(3.7kW.)
Scalper - - 1.0(0.75kW.) 1.0(0.75kW.)
Weight (Kg.) 800 1,200 1,500 2,200