บริษัท ประดิษฐ์ มิลเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Pradit Miller Engineering Co., Ltd.

บริษัท ประดิษฐ์ มิลเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องจักรโรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารระบบใหม่ทันสมัย มีความชำนาญในการผลิตเครื่องจักรสำหรับสีข้าว บริษัทฯ มีเครื่องมือในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการประกอบเครื่องจักร พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญการในการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิวัติรูปแบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการบริการ เพิ่มความมั่นใจ ความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบการโรงสีข้าว ทั้งในด้านบริการให้คำปรึกษาคุณภาพเครื่องจักรในสายงานการผลิตข้าวสาร หน่วยบริการทดสอบเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ตลอดจนทีมงานฝึกอบรมการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักร และการใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าผู้ประกอบการโรงสีข้าวทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา.