ประดิษฐ์ มิลเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ผลิตและจัดจำหน่าย

- เครื่องจักรโรงสีข้าว
- โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว
- พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ

ออกแบบและติดตั้ง

- เครื่องจักรโรงสีข้าว
- โรงปรับปรุงคุณภาพข้าว
- พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ

สินค้าของเรา

งานติดตั้ง และ บริการ